#ให้อ้นดูแล

15 พฤศจิกายน 2019

ฉีดหมอกควันไล่ยุง ซอยกำนันแม้น 18 เขตจอมทอง

วันนี้ทีมงาน “ให้อ้นดูแล” ได้เข้าไปให้บริการฉีดหมอกควันไล่ยุง บริเวณซอยกำนันแม้น 18 เขตจอมทอง ภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียนทางเพจเกี่ยวกับปริมาณยุงชุกชุมในชุมชน

การฉีดหมอกควันไล่ยุงเป็นเพียงวิธีการหนึ่ง แต่การช่วยกันดูแลพื้นที่รอบบ้านและชุมชน การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง จะช่วยลดปริมาณยุงได้ดีที่สุด