ข่าวพื้นที่

9 ธันวาคม 2020

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายผู้ว่าราชการกทม. เดือนธันวาคม

จอมทอง -ธนบุรี วันนี้ขอสรุปประชุม เรื่องเด่นๆ ที่ติดตามในที่ประชุมค่ะ
 
✅ การประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำเดือนธันวาคมในวันนี้ ที่ประชุมได้หารือเรื่องแนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรค RSV ที่กำลังระบาดในขณะนี้
 
✅ ติดตามเรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดาวคะนองและหารือแนวทางลดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย
รวมถึงอ้นยังคงติดตามเรื่องย่อยๆดังนี้
 
📌การก่อสร้างสะพานข้ามคลองดาวคะนองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณนี้ และอ้นได้ขอหารือที่ประชุมถึง
 
📌แนวทางลดอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลายในพื้นที่เขตจอมทอง เนื่องจากในหลายจุดแม้มีสัญญาณไฟข้ามถนนแต่ ผู้ขับขี่ไม่ได้หยุดตามสัญญาณไฟ ทำให้มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ในประเด็นนี้ ทางสำนักงานเขตจอมทองได้รับไปหารือกับสำนักจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ