#ให้อ้นดูแล

7 ธันวาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงชุมชนรวมใจ #ให้อ้นดูแล

หน้าหนาวยุงเยอะ #ให้อ้นดูแล
 
อ้นเป็นอีกคนที่แพ้ยุง เข้าใจความกังวลใจและรำคาญใจของทุกบ้านที่ประสบปัญหายุงเยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าหนาว ที่ยุงมักเข้ามาหลบอยู่ภายในบ้าน
 
การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ช่วยลดจำนวนยุง แต่วิธีที่ดีที่สุดคือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ที่ๆ มีน้ำขังค่ะ