#ให้อ้นดูแล

27 พฤศจิกายน 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงชุมชนมัสยิดนูรุ้ลย่ากีน #ให้อ้นดูแล

#ยุงร้ายขยาดเมื่อเราขยับ #ให้อ้นดูแล

 

ตามที่ได้รับแจ้งจากพี่น้องชุมชนมัสยิดนูรุ้ลย่ากีน เขตจอมทอง ว่ามีความกังวลใจเกี่ยวกับยุงลายและไข้เลือดออก ทีมงาน “ให้อ้นดูแล” เร่งเข้าไปฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทันที พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง

 

#ย้ำอีกครั้ง เนื่องจากการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงเป็นเพียงวิธีการหนึ่งของการกำจัดเท่านั้น แต่วิธีการที่ดีที่สุด คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แหล่งที่น้ำขัง เช่นกระถางต้นไม้ ชาม ขัน เป็นต้น