#ให้อ้นดูแล

23 พฤศจิกายน 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงชุมชนซอยริมคลองวัดนางชี #ให้อ้นดูแล

#ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง #ให้อ้นดูแล

 

ทีมงานเข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงบริเวณชุมชนซอยริมคลองวัดนางชี เนื่องจากรับแจ้งว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ทีมงานเร่งทำเวลาแข่งกับเมฆฝนครึ้มๆ ฉีดพ่นไปทั่วๆ เลยค่ะ

 

แม้จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว อ้นและทีมงานก็ยังคงดูแลป้องกันพี่น้องในพื้นที่เขตจอมทอง-ธนบุรีอยู่เสมอ พบกันที่ไหนอย่าลืมทักทายกันนะคะ