#ให้อ้นดูแล

12 พฤศจิกายน 2020

กระจกโค้งลดอุบัติเหตุ ชุมชนสวนหลวง #ให้อ้นดูแล

กระจกโค้งลดอุบัติเหตุ #ให้อ้นดูแล

 

ทีมงาน “ให้อ้นดูแล” เข้าซ่อมกระจกโค้งที่ชุมชนสวนหลวงทันทีหลังได้รับแจ้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันค่ะ