#ให้อ้นดูแล

8 พฤศจิกายน 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงชุมชนวุฒากาศ 46 #ให้อ้นดูแล

สุขภาพคือสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน #ให้อ้นดูแล

 

พี่น้องชุมชนวุฒากาศ 46 บอกมาว่าช่วงนี้มียุงเยอะ ทันทีที่ทราบเรื่อง อ้นเร่งมอบหมายทีมงาน “ให้อ้นดูแล” เข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากไข้เลือดออกค่ะ