#ให้อ้นดูแล

27 ตุลาคม 2020

ลงพื้นที่พบเจอและรับฟังทุกข์สุขพี่น้องจอมทอง-ธนบุรี #ให้อ้นดูแล

#ให้อ้นดูแล #ให้ชลช่วยทำ “ชล” น้องชายอ้น เช้าติดภารกิจส่วนตัว

 

บ่ายรีบมาชุมชนอยากพบเจอประชาชนด้วยส่วนหนึ่ง มีชาวบ้านร้องเรียนมาด้วยส่วนหนึ่ง แต่ทั้งหมดนี้ เราทราบกันดีว่า “เราต้องทำให้จอมทอง-ธนบุรี ดีกว่านี้ให้ได้” ชล ชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม