การแก้ไขปัญหา

25 ตุลาคม 2020

บริการตัดผมฟรีให้พี่น้องเขตพื้นที่จอมทอง-ธนบุรี #ให้อ้นดูแล

#ให้อ้นดูแล #ให้ชลช่วยทำ วันนี้ไปตัดผมฟรี! มาค่ะ


คนฝึกอาชีพได้ฝึก ชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายไม่มากก็น้อย …

 

ค่อยๆทำงาน ค่อยๆปลูกเมล็ดพันธ์ุผลงานและการเอาใจใส่ดูแลชุมชน เพราะที่ผ่านมาทุกชุมชนลงคะแนนให้อ้น ไว้ใจอ้น อ้นจะไม่ทำให้เสียเปล่าค่ะ 🙂 ถึงแม้ไม่ได้เป็น ส.ส. ก็ตามค่ะ ขอบคุณทุกคนเสมอค่ะ

 

#จอมทองธนบุรีดีกว่านี้ได้ ถ้าเราร่วมมือกัน

 

ขอบคุณศูนย์ฝึกอาชีพตัดผมนะคะ