news

3 พฤศจิกายน 2020

“ทิพานัน”เผยเตรียมประสานก.แรงงานเร่งช่วยชาวจอมทอง วอน”สส.-นักการเมือง”ลงพื้นที่ดูแลชาวบ้านยามวิกฤติ

 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่าควรส่งเสริมเรื่องอาชีพและการสร้างรายได้ที่สามารถทำได้ภายในครัวเรือน และในชุมชน โดยเน้นโครงการ “อยู่บ้านก็มีงานทำ” เนื่องจากผลสำรวจพบว่า กลุ่มที่ประสบปัญหาการว่างงานจะอยู่ในระดับอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งประสบปัญหาการหางานใหม่ ในลักษณะพนักงานประจำในองค์กรต่างๆ ไม่ต้องใช้การลงทุนสูง และเน้นออนไลน์และออฟไลน์ ให้เข้ากับสมัย อีกทั้งยังจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 

“ปัญหาการว่างงานของพี่น้องประชาชน เป็นปัญหาเรงด่วน ที่อาจส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ให้เกิดปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม และสุขภาพจิต เพราะสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 กำลังอยู่ในระหว่างการเยียวยาและการฟื้นตัวอยู่นี้ ยังได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาซ้ำเติม ฉะนั้น นักการเมือง หรือส.ส.ควรลงพื้นที่เกาะติดปัญหา เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อสู้กับวิกฤติที่เกิดขึ้น มิใช่มุ่งแต่สร้างความขัดแย้งกัน”น.ส.ทิพานัน กล่าว

 

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า นอกจากนี้ตนยังได้แจ้งในที่ประชุมว่า อยากให้ช่วยกันสอดส่องดูจุดเสี่ยงที่ไม่มีแสงไฟ เพื่อตนจะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาเซลส์ให้ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของชุมชุนกว่า 50 ชุมชน เพื่อเพิ่มแสงสว่างในการสัญจร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

ที่มา https://siamrath.co.th/n/194553