#ให้อ้นดูแล

21 ตุลาคม 2020

ซ่อมผิวถนนแตก #ตากสิน24 #เขตธนบุรี #ให้อ้นดูแล

กระจายข่าว #ซ่อมแล้วผิวถนนแตก #ตากสิน24 #เขตธนบุรี #ให้อ้นดูแล ความปลอดภัยบนถนนสำคัญกับชีวิตนะคะ

 

อ้นเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังรับแจ้งผิวถนนแตก เป็นร่อง อาจทำให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนนได้โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์

 

งานนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานเขตธนบุรีและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมให้อย่างเร่งด่วน ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องทุกคนค่ะ