การแก้ไขปัญหา

20 ตุลาคม 2020

แก้ไขปัญหาต้นไม้สาธารณะบังไฟฟ้าสาธารณะ #ให้อ้นดูแล

#ชุมชนร้องทุกข์ ต้นไม้สาธารณะบังไฟฟ้าสาธารณะ

 

•จัดการเรียบร้อย• ไฟส่องสว่างถึงพื้นเหมือนเดิม #ให้อ้นดูแล ความปลอดภัยของเรากลับคืนมา

 

ขอบคุณสำนักงานเขตจอมทอง ขอบคุณที่ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน