ข่าวพื้นที่

18 ตุลาคม 2020

ร่วมบุญ ร่วมใจ กฐินวัดบางขุนเทียนใน #ให้อ้นดูแล

ร่วมบุญกฐิน #วัดบางขุนเทียนใน ลอดช่องเย็นๆอร่อยๆๆๆ #ให้อ้นดูแล #ให้ชลช่วยทำ

 

เพราะมีวัด มีโรงเรียน มีครอบครัว จึงเรียกว่า “ชุมชน” … ทุกที่มามีประวัติศาสตร์ ทุกการเดินทางมีระยะทางที่เดินมาแล้วเสมอ …. อ้นจะตั้งใจทำวันนี้เพื่อประชาชนในพื้นที่จอมทอง-ธนบุรี เพื่อวันนี้จะกลายเป็นระยะทางที่สะสม เพื่อวันข้างหน้า ให้ทุกคนไว้วางใจ และเราจะเดินไปด้วยกัน ..

 

เราจะไม่ลืมกัน #จอมทองธนบุรี จงเจริญ!!!! ค่ะ