#ให้อ้นดูแล

22 ตุลาคม 2020

พัฒนาชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ดูแลชุมชนด้วยใจ #ให้อ้นดูแล

อ้นลงชุมชนเชิญให้ #ฝึกอาชีพ และ #ลดค่าใช้จ่าย ประชาชนในคราวเดียวกัน!

 

#ให้อ้นดูแล #พัฒนาชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน #ดูแลชุมชนด้วยใจ

 

หลายคนมองว่าเล็กน้อยกับค่าตัดผม แต่ก็มีอีกหลายคนที่สามารถเก็บค่าตัดผมไปจับจ่ายอย่างอื่นได้ … ขณะเดียวกันกลุ่มฝึกอาชีพตัดผมก็ได้เพิ่มทักษะวิชาชีพ เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

#ขอบคุณศูนย์ฝึกอาชีพ และครูผู้สอนทุกท่านนะคะ