#ให้อ้นดูแล

23 ตุลาคม 2020

ฉีดพ่นไล่ยุง ซอยจอมทอง 13 #ให้อ้นดูแล

#ลดไข้เลือดออก #บริการประชาชนด้วยหัวใจ ประชาชนร้องทุกข์มา #ฉีดพ่นไล่ยุง ซอยจอมทอง 13

 

“เราไม่เคยลืมกัน” … แม้ไม่ได้เป็น ส.ส. แต่ทุกคะแนนเสียงที่เคยให้ จะทำตามที่หาเสียงไว้ค่ะ

 

•จอมทองธนบุรี เมือง5 น่า•
น่าอยู่ #ให้อ้นดูแล พร้อมช่วยเหลือดูแล และพัฒนาเสมอ

น่าเที่ยว #เที่ยวจอมทองธนบุรี เมืองสายน้ำแห่งประวัติศาสตร์ สายน้ำแห่งชีวิต

น่ากิน #เคมเปญอ้นสายกิน ฟินกันทั้งเพจ!

น่าเรียน #ทุกโรงเรียนมีมาตรฐานเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมทักษะอาชีพ

น่าช้อป #ห้างสรรพสินค้าควบคู่ร้านค้าชุมชนห้องแถวยังมีชีวิตอยู่