news

6 ตุลาคม 2020

“ทิพานัน” แนะผู้ปกครองใช้สิทธิฟ้องกลุ่มโรงเรียนใช้ความรุนแรงต่อเด็ก (class action)ได้

“ทิพานัน” แนะผู้ปกครองใช้สิทธิฟ้องกลุ่มโรงเรียนใช้ความรุนแรงต่อเด็ก ประหยัดค่าใช้จ่าย เข้าข่ายเอาผิด2ข้อหา ฐานละเมิด-ผิดสัญญา

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว”อ้น-ทิพานัน ศิริชนะ I Onn-Tipanan Sirichana ” แสดงความเห็นกรณีบุคคลากรของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งได้ใช้ความรุนแรงกระทำละเมิดต่อเด็กนักเรียน โดยระบุว่า ผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) ได้

 

กรณีที่บุคลากรของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งได้ใช้ความรุนแรงกระทำละเมิดต่อเด็กนักเรียน และต่อมาพบข้อเท็จจริงสถานศึกษาได้ให้บุคคลบางส่วนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และครูชาวต่างประเทศไม่มีใบอนุญาตทำงานทำการสอนและดูแลเด็กนักเรียนนั้น อาจเข้าข่ายเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน  ผู้ปกครองสามารถใช้สิทธิฟ้องดำเนินคดีแบบกลุ่ม (class action) เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและชดเชยเยียวยาค่าเสียหายได้
 

1. #การดำเนินคดีแบบกลุ่ม คือ?
คือ คดีที่มีผู้เสียหายตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยได้รับความเสียหายจากการกระทำที่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน โดยผู้เสียหายไม่ต้องเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองทุกคน
 
#สำหรับกรณีโรงเรียนเอกชน  ชัดเจนว่ามีผู้เสียหายคือผู้ปกครองของนักเรียนมากกว่า 2 คน จากการกระทำที่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน
 
2. #การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ใช้ในคดีประเภทใด?  
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 222/8 กำหนดให้การฟ้องเพื่อดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีละเมิด คดีผิดสัญญา และคดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น การคุ้มครองผู้บริโภค โจทก์ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มอาจร้องขอให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มได้
 
#สำหรับกรณีโรงเรียนเอกชน  แบ่งการดำเนินคดีแบบกลุ่มได้อย่างน้อยออกเป็น 2 คดีหลัก คือ คดีละเมิดจากเหตุที่บุคลากรครูใช้ความรุนแรงกระทำทารุณกรรมเด็กนักเรียน และ คดีผิดสัญญาจากเหตุที่สถานศึกษาจัดการศึกษาและบุคลากรครูไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามเอกสารหรือคำเชิญชวนจากบุคคลากรหรืองาน Open House ให้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนโดยเสียค่าใช้จ่าย และผู้ปกครองเข้าใจผิดในสาระสำคัญนั้น
 
3. #ใครเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นโจทก์ “คดีละเมิด”
ทั้งผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกทารุณกรรมจนมีความเจ็บป่วยทางกายและสภาพจิตใจและผู้ปกครองของนักเรียนที่ไม่ได้ถูกทารุณกรรมแต่อยู่ในชั้นเรียนที่มีการละเมิดดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นโจทก์คดีละเมิดได้ เพราะแม้ผู้ปกครองของนักเรียนบางท่านจะไม่ได้ถูกทารุณกรรมโดยตรง แต่เด็กในชั้นเรียนได้พบเห็นพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงและอาจส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมเด็กในอนาคตได้

 

4. #ใครเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่เป็นโจทก์คดี “ผิดสัญญา”
ผู้เสียหายคือผู้ปกครองทุกคนที่เสียค่าเล่าเรียนและส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนดังกล่าว หากพบว่าในเอกสารแนะนำโรงเรียนหรือคำโฆษณาเชิญชวนให้ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานมาเรียนนั้น ได้ปรากฏหรือทำให้ผู้ปกครองเชื่อว่าบุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐานจากบุคคลากรครูที่มีมาตรฐาน มีใบประกอบวิชาชีพครู เพราะข้อเท็จจริงพบว่าโรงเรียนว่าจ้างบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทำการสอนและดูแลเด็กนักเรียน
 
5. #ข้อดีของการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คือ?
ผู้เสียหายคือกลุ่มผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เนื่องจากผู้เสียหายไม่ต้องฟ้องคดีเองทุกคน  คดีได้รับความเป็นธรรมและทั่วถึง และยังเพิ่มอำนาจต่อรองให้ผู้กระทำความผิดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

 

ที่มา https://www.komchadluek.net/news/regional/445313