การแก้ไขปัญหา

11 กันยายน 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงชุมชนวิสุทธิจิตร

#ให้อ้นดูแล #ให้ชลช่วยทำ

พื้นที่ในเขตจอมทอง-ธนบุรี เป็นพื้นที่ที่อ้นจะดูแลพี่น้องให้ดีที่สุดค่ะ ยิ่งช่วงนี้ฝนตก ทำให้ยุงวางไข่และอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในวงกว้างได้ ดังนั้นการป้องกันการว่งไข่ในแหล่งน้ำขังในชุมชนสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกนี้ได้นะคะ

 

อ้นจึงให้ “ชล” ชลพฤกษ #น้องชายของอ้น และทีมงานให้อ้นดูแลลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงที่ #ชุมชนวิสุทธิจิตร เพื่อทำลายยุงซึ่งเป็นตัวนำพานะของโรคนี้ค่ะ พร้อมทั้งสอบถามสารทุกข์สุขดิบของพี่น้องภายในชุมชนวิสุทธิจิตรด้วยค่ะ

 

#เราไม่เคยลืมกัน