การแก้ไขปัญหา

11 กันยายน 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงชุมชนชมรมนุคอกม้า เอกชัย 8

#ให้อ้นดูแล #ให้ชลช่วยทำ

“ชล” ชลพฤกษ #น้องชายของอ้น นำทีม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงที่ #ชุมชนชมรมนุคอกม้า เอกชัย 8 เนื่องจากฝนตกจนทำให้เกิดน้ำขังในบริเวณรอบชุมชน แหล่งน้ำขังนี้ทำให้เกิดการวางไข่ของยุง ซึ่งยุงเป็นตัวนำพาหะของโรคไข้เลือดออกได้ ซึ่งโรคนี้กำลังแพร่ระบาดในประเทศ ด้วยเหตุนี้อ้นจึงใช้วิธีฉีดพ่นหมอกควันตัดวงจรชีวิตของยุงให้หมดไปค่ะ

 

นอกจากนี้ “ชล” ชลพฤกษ จึงถือโอกาสเข้าพูดคุยกับพี่น้องในพื้นที่ชุมชนชมรมนุคอกม้า เอกชัย 8 เพื่อนำข้อมูลที่ควรให้ความช่วยเหลือไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ

 

#เราไม่เคยลืมกัน