การแก้ไขปัญหา

10 กันยายน 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุง ชุมชนป้าแดงพัฒนา

#ให้อ้นดูแล #ให้ชลช่วยทำ

ไข้เลือดออกเรื่องเล็กๆที่มองข้ามไม่ได้ ดังนั้นการลงฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงในชุมชนต้องดำเนินต่อเนื่องค่ะ

 

“ชล” ชลพฤกษ #น้องชายของอ้น และทีมงานให้อ้นดูแล ได้ลงพื้นที่ #ชุมชนป้าแดงพัฒนา พร้อมทั้งสอบถามความต้องการของพี่น้องในชุมชนนี้ด้วย

 

#เราไม่เคยลืมกัน