#ให้อ้นดูแล

10 กันยายน 2020

#ให้อ้นดูแล #ให้ชลช่วยทำ เรายังทำกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องการฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชน รอบนี้ #ชุมชนบ้านบางมด

เรายังทำกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องการฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชน รอบนี้ #ชุมชนบ้านบางมด

ไข้เลือดออกกำลังแพร่ระบาดนะคะ อ้น ห่วงใย และติดตามสถานการณ์โดยตลอดมา

 

“ชล” ชลพฤกษ #น้องชายของอ้น จึงนำทีม ลงพื้นที่เพื่อดูแลการฉีดพ่นหมอกควันไข่ยุงและสอบถามทุกข์สุขชาวบ้าน พร้อมเก็บรวบรวมความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาและเป็นฐานข้อมูลเพื่อไว้ประชุมวางแผนแก้ไขต่อไปค่ะ

 

#เราไม่เคยลืมกัน