TOP

30 สิงหาคม 2020

มอบกระจกโค้ง พร้อมเยี่ยมเยียนชุมชนปลั่งอนุสรณ์

กระจกโค้งในมุมอับ ช่วยลดอุบัติเหตุได้ส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญคือ “ไม่ประมาท” นะคะ

 

อ้นนำทีมงานเข้าเยี่ยมเยียนชุมชนปลั่งอนุสรณ์และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมนำทรายอะเบทไปฝาก เพื่อช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายค่ะ ตอนนี้โรคไข้เลือดออกระบาด หากพบเห็นแหล่งน้ำขังที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงแล้ว คว่ำชาม คว่ำขันช่วยลดแหล่งน้ำขังดังกล่าวนะคะ หรือโรยทรายอะเบทเพื่อช่วยกำจัดได้ค่ะ

 

ยุงจะแพร่พันธ์ได้ดีในน้ำนิ่งและสะอาด ช่วยกันป้องกันนะคะ

#ให้อ้นดูแล