การแก้ไขปัญหา

29 กรกฎาคม 2020

มอบน้ำดื่มให้ #ชุมชนเกื้อวิทยา #ให้อ้นดูแล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 

อ้นขอสนับสนุนน้ำดื่มให้กับพี่น้องชุมชนเกื้อวิทยา ในการจัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร

 

#ชุมชนเกื้อวิทยา #ให้อ้นดูแล