#ให้อ้นดูแล

27 กรกฎาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับ #ชุมชนศาลาครืนรวมใจ #ให้อ้นดูแล

ช่วงนี้ฝนตกทุกวัน ทำให้บรรยากาศดีอากาศเย็น แต่ก็แฝงด้วยโรคไข้เลือดออก เพราะพอมีความชื้น มีน้ำกักขัง ยุงซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกก็จะมาเช่นกัน

 

ชล ชลพฤกษ์ พร้อมทีมงานให้อ้นดูแลจึงลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนศาลาครืนรวมใจเพิ่มเติมค่ะ และพี่น้องควรป้องกันตนเองโดยการสวมใส่เสื้อผ้าให้รัดกุม แขนยาว ขายาว เพื่อไม่ให้ยุงกัดด้วยนะคะ

 

#เราไม่เคยลืมกัน