#ให้อ้นดูแล

24 กรกฎาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับ #ชุมชนวัดมงคลวราราม #ให้อ้นดูแล

ชล ชลพฤกษ์ นำทีมลงพื้นที่ไปยังชุมชนวัดมงคลวราราม เพื่อฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนวัดมงคลวรารามเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่ามีการระบาดโรคไข้เลือดออกและมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้ค่ะ

 

อ้นจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหากำจัดยุงให้หมดไปจากชุมชนค่ะ

 

#เราไม่เคยลืมกัน