#ให้อ้นดูแล

23 กรกฎาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับ #ชุมชนวุฒากาศ 46 #ให้อ้นดูแล

ทีมงานให้อ้นดูแล ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงชุมชนวุฒากาศ 46

 

วิธีฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด แต่เป็นการช่วยป้องกันวิธีหนึ่ง แต่การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ

 

#เราไม่เคยลืมกัน #ชุมชนวุฒากาศ46