#ให้อ้นดูแล

20 กรกฎาคม 2020

มอบพัดลม แอลกอฮอล์ และนมกล่อง ให้แก่โรงเรียนวัดสีสุก

อีกหนึ่งโรงเรียนในเขตพื้นที่จอมทอง ที่มีการเรียนการสอนและมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ส่งเสริมทักษะของนักเรียนและมีการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่นักเรียนอีกด้วย

 

ในโลกยุคใหม่ การมีความรู้เสริมเช่นภาษาที่ 3 เป็นตัวช่วยที่สำคัญที่เปิดโอกาสอีกมากในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพหรือการหาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ ซึ่งอ้นเห็นว่าการศึกษาเป็นส่วนที่สำคัญที่จะสร้างคนและพัฒนาชุมชนของเราได้ แต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตครูและอาจารย์ที่เป็นหัวใจหลักของการศึกษาค่ะ

 

วันนี้ อ้นต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีสุก อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและร่วมกันเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียนของเราค่ะ


#ให้อ้นดูแล #โรงเรียนวัดสีสุก