ข่าวล่าสุด

20 กรกฎาคม 2020

11 รพ. สังกัดกทม. บริการตรวจคัดกรองโรคฟรี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาล 11 แห่งในสังกัดกทม. ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยเปิดให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไป เบาหวาน ความดัน ต้อหิน ต้อกระจก มะเร็งเต้านม ตับอักเสบ ตรวจสุขภาพฟัน และคำปรึกษาด้านสุขภาพอื่นๆ แก่ประชาชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ตามวันและเวลาราชการ

 

รายชื่อโรงพยาบาลทั้ง 11 แห่ง ได้แก่

 1. โรงพยาบาลกลาง 0-2220-8000
 2. โรงพยาบาลตากสิน 0-2437-0123
 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 0-2289-7000
 4. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ 0-2429-3575-81
 5. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 02-988-4100
 6. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 0-2327-3049
 7. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 0-2421-2222
 8. โรงพยาบาลสิรินธร 0-2328-6900
 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 0-2405-090
 10. โรงพยาบาลคลองสามวา 0-2150-1300
 11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 0-2180-0201

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 220 7512 หรือติดต่อโดยตรงไปที่โรงพยาบาลสังกัดกทม.ทั้ง 11 แห่ง