#ให้อ้นดูแล

17 กรกฎาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนนางนอง 2 สันติสุข วุฒากาศ 26 #ให้อ้นดูแล

โควิด-19 ก็น่ากลัว โรคไข้เลือดออกก็ต้องระวังเหมือนกันค่ะ เพราะช่วงฝนตกชุกจะเป็นช่วงที่ยุงเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวเลยค่ะ ควรป้องกันตนเองโดยการสวมใส่เสื้อผ้าให้รัดกุม แจนยาว ขายาว เพื่อไม่ให้ยุงกัดได้นะคะ

 

ยุงถือว่าเป็นตัวการที่นำพาหะโรคไข้เลือดออกจากคนสู่คนค่ะ การฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนจึงช่วยได้มาก อ้นจึงให้ทีมงานให้อ้นดูแลลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนนางนอง 2 สันติสุข วุฒากาศ 26 ค่ะ

 

#เราไม่เคยลืมกัน #ชุมชนนางนอง2สันติสุขวุฒากาศ26