ข่าวล่าสุด

17 กรกฎาคม 2020

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2563

           ในช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมหลายพื้นที่ จึงทำให้เกิดน้ำขังตามแหล่งต่างๆ ในชุมชนและหลายพื้นที่ เมื่อเกิดน้ำจะทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ จากข้อมูลกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 กรกฎาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 25,708 ราย เสียชีวิต 15 ราย

 

             กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมาคือ 10-14 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ โดยภูมิภาคที่พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุด คือ ชัยภูมิ รองลงมาคือระยอง ขอนแก่น แม่ฮ่องสอน และนครราชสีมา ตามลำดับ

 

              เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่กระจายไป ดังนั้นควรมีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและในชุมชน ดังนี้ เก็บบ้านและบริเวณรอบบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บภาชนะที่สามารถทำให้เกิดน้ำขังได้ เปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง นอกจากนี้ต้องระวังไม่ให้ยุงกัด โดยสวมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว หรือใช้สารไล่ยุงชนิดต่างๆ

 

ทั้งนี้หากมีอาการไข้สูงปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หน้าแดง มีผื่น มีรอยจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา เบื่ออาหาร จุกแน่นลิ้นปี่ หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

ที่มา : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค วันที่ 12 กรกฎาคม 2563