#ให้อ้นดูแล

15 กรกฎาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนสุดเขต #ให้อ้นดูแล

วันนี้ทีมงานมาถึงชุมชนสุดเขต แม้ว่าจะสุดเขตแค่ไหน ทีมงานให้อ้นดูแลก็เดินทางไปถึงแน่นอนค่ะ เพราะอ้นห่วงใยพี่น้องในชุมชน อยากจะนำยาไล่ยุงไปฉีดพ่นให้กับชุมชนสุดเขตค่ะ

 

เมื่อถึงชุมชนสุดเขตทีมงานได้ลงมือฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนสุดเขตทันที หมอกควันไล่ยุงชนิดนี้จะช่วยยับยั้งและตัดวงจรชีวิตของยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกตัวดีให้หมดไปค่ะ

 

#เราไม่เคยลืมกัน #ชุมชนสุดเขต