#ให้อ้นดูแล

14 กรกฎาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับซอยจอมทอง 3/2 #ให้อ้นดูแล

ถ้าหลายคนสังเกตจะเห็นว่าช่วงนี้ยุงเยอะมาก จำนวนการเจริญเติบโตของยุงรวดเร็วมาก ทำให้สงสัยว่ายุงเหล่านั้นมาจากไหนกันนะ สาเหตุของการเพิ่มจำนวนของยุงอย่างรวดเร็วแบบนี้มาจากแหล่งเพาะพันธุ์ที่มีความชื้น มีน้ำขัง ทำให้ยุงสามารถไปวางไข่และเติบโตได้

 

ในวันนี้ทีมงานจึงได้เดินทางไปฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงภายในซอยจอมทอง 3/2 เพิ่มเติม เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของยุง กำจัดแหล่งที่ยุงจะสามารถวางไข่ได้ค่ะ

 

#เราไม่เคยลืมกัน #ซอยจอมทอง3/2