#ให้อ้นดูแล

14 กรกฎาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนทดน้ำวัดนาคปรก #ให้อ้นดูแล

พื้นที่ในเขตจอมทอง-ธนบุรี มีพี่น้องอาศัยอยู่หลายชุมชน อ้นให้ความสำคัญกับทุกชุมชน เพราะอยากเห็นพี่น้องทุกคนอยู่อย่างมีความสุข เรื่องไหนที่อาจสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างปัญหาให้พี่น้อง อ้นจะขอเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้หมดไปจากชุมชนค่ะ

วันนี้อ้นให้ทีมงานลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนทดน้ำวัดนาคปรก เนื่องจากเห็นว่ามีการระบาดโรคไข้เลือดออกและมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกได้ค่ะ

#เราไม่เคยลืมกัน #ชุมชนทดน้ำวัดนาคปรก