#ให้อ้นดูแล

13 กรกฎาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนวัดบางขุนเทียนกลาง #ให้อ้นดูแล

อ้นพยายามแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดค่ะ โดยการใช้วิธีฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงเป็นหลัก เพื่อใช้ในการควบคุมการเจริญเติบโตของยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยช่วงหน้าฝน

วันนี้ทีมงานให้อ้นดูแลได้เดินทางต่อเนื่องไปยังชุมชนวัดบางขุนเทียนกลาง เพื่อฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนวัดบางขุนเทียนกลาง

อ้นและทีมงานจะยังคงดูแลพี่น้องในพื้นที่ให้ห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกต่อไปค่ะ

 

#เราไม่เคยลืมกัน #ชุมชนวัดบางขุนเทียนกลาง