#ให้อ้นดูแล

13 กรกฎาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับหมู่บ้านบ้านสวนริมคลองบางมด #ให้อ้นดูแล

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศถึง 25,708 ราย ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก การแพร่ระบาดนี้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศของไทยที่มีฝนตกหนักและสะสมหลายพื้นที่ จึงทำให้เกิดน้ำขังตามแหล่งต่างๆ ภายในบ้าน หรือชุมชน

 

สาเหตุเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ได้ อ้นจึงให้ทีมงานให้อ้นดูแลลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับหมู่บ้านบ้านสวนริมคลองบางมด เพื่อป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ

 

#เราไม่เคยลืมกัน #หมู่บ้านบ้านสวนริมคลองบางมด