#ให้อ้นดูแล

9 กรกฎาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนบ้านบางมด #ให้ชลดูแล

#ชล ว่าที่ ผู้สมัคร ส.ก.เขตจอมทอง พรรคพลังประชารัฐ

นายชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตจอมทอง นำทีมงานให้อ้นดูแล ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับ #ชุมชนบ้านบางมด เพื่อป้องกันกำจัดยุงที่เป็นพาหะสำคัญในการนำโรคต่างๆ ตามแหล่งน้ำขังและจุดอับทึบรอบบริเวณชุมชนบ้านบางมด

 

เพราะยุงชนิดต่างๆ เป็นพาหะนำโรคได้ 4 สกุล ดังนี้ สกุล Aedes หรือยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก, ชิคุนกุนยา และไข้ซิกา สกุล Culex หรือยุงรำคาญพาหะนำโรคมาลาเรียหรือโรคไข้ป่า ไข้จับสั่น สกุล Anophelus หรือยุงก้นปล่องที่เป็นพาหะนำโรคไข้สมองอักเสบ และโรคฟิลาเรียชนิดที่มีพยาธิ W. bancrofti และสกุล Mansonia หรือยุงเสือที่เป็นพาหะนำโรคฟิลาเรียที่มีพยาธิ Brugla malayi และ พยาธิ W. bancrofti

 

#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน