ข่าวพื้นที่

7 กรกฎาคม 2020

ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดหนังราชวรวิหาร #ให้อ้นดูแล

#ให้อ้นดูแล 

 

ถวายต่อเนื่อง อ้นได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาให้กับ #วัดหนังราชวรวิหาร เขตจอมทอง

 

โดยได้นำไปถวายกับพระวิเชียรโมลี เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหารค่ะ

 

#ขอฝากประวัติให้ได้อ่านกันนะคะ
วัดหนังเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ ณ ฝั่งขวาหรือนัยหนึ่ง ฝั่งเหนือคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เลขประจำวัด 200 เดิมเป็นวัดราษฎร์ มีสืบมาแต่โบราณ มีนามว่าวัดหนังมาแต่เดิม แม้ได้สถาปนาเป็นพระอารามหลวงแล้ว ก็มิได้พระราชทานนามใหม่ ประมาณว่า ได้ตั้งขึ้น ในสมัยพระนครศรีอยุธยา เป็นราชธานี กำหนดอย่างต่ำน่าจะเป็น ในราชกาลสมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ที่ 9 (พระเจ้าท้ายสระ) มิฉะนั้น ต้องสูงขึ้นไปกว่านั้น ข้อนี้มีเลข พุทธศักราชจารึกที่ระฆังเป็นสำคัญ ระฆังใบนี้เป็นของเก่ามีมาก่อน แต่วัดได้สถาปนาเป็นอารามหลวง ตามจารึกปรากฏว่า สร้างแต่ พ.ศ. 2260 พระมหาพุทธรักขิตกับหมื่นเพ็ชร์พิจิตรเป็นหัวหน้า พร้อมด้วยภิกษุสามเณรทายกทายิกา ตลอดจนมีตาเถรเข้ามาเป็นสมาชิกแห่งสมาคมสร้างระฆังนี้ด้วย

 

ทั้งนี้อ่านได้แบบเข้าใจง่ายและฉบับข่าวได้ที่นี่ https://mgronline.com/travel/detail/9520000021332

 

#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน #รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ