ข่าวล่าสุด

7 กรกฎาคม 2020

มา Update มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจากสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 2

ล่าสุดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจากสถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 2 ที่ได้ขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไปจนถึงสิ้นปี 2563 โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ต้องเป็นลูกหนี้ปกติ ไม่เป็น NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 เท่านั้น ซึ่งสามารถเลือกความช่วยเหลือ ตามรายละเอียด ดังนี้

 

– ประเภทบัตรเครดิต
          สามารถยื่นความประสงค์เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด
          หรือ ขยายเวลาชำระหนี้ ดอกเบี้ยไม่เกิน 12% (พิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้)

 

– ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน
          อย่างเช่น บัตรกดเงินสด เพื่อลดอัตราผ่อนขั้นต่ำตามความสามารถในการชำระหนี้
          หรือ เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด
          หรือขยายเวลาชำระหนี้ ดอกเบี้ยไม่เกิน 22% (พิจารณาให้ใช้วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชำระหนี้)

 

– ประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
          สามารถยื่นความประสงค์ในการลดค่างวดอย่างน้อย 30% โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22%

 

– ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อ
          ได้แก่ รถยนต์ทุกประเภท มอเตอร์ไซต์ ซึ่งจากเดิมมีการจำกัดวงเงินสินเชื่อประเภทนี้ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นไม่จำกัดวงเงิน สามารถยื่นความประสงค์เลื่อนชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
          หรือ ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้

 

– ประเภทสินเชื่อบ้าน
          เดิมจำกัดวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท เปลี่ยนเป็นไม่จำกัดวงเงิน สามารถยื่นความประสงค์เลื่อนชำระค่างวด ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
          หรือ เลื่อนชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม
          หรือ ลดค่างวดโดยขยายเวลาการชำระหนี้

 

กรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา หรือมาตรการขั้นต่ำ หรือมาตรการอื่น ให้ผู้ให้บริการทางการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย