#ให้อ้นดูแล

3 กรกฎาคม 2020

ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนศิลปเดช #ให้อ้นดูแล

#รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ

 

โดยปกติรูปแบบการระบาดไข้เลือดออกมีสัมพันธ์กับระยะเวลาฤดูกาล โดยโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับฤดูฝน ซึ่งจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี แต่ถ้าช่วงใดที่มีพายุฝนก็จะทำให้เกิดการระบาดของไข้เลือดออกได้เช่นกัน

 

การฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกได้ ถ้าเราป้องกันได้มากเท่าไร เราก็จะสามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ในแต่ละปี อ้นจึงให้ทีมงาน #ให้อ้นดูแล ฉีดพ่นหมอกควันไล่ยุงให้กับชุมชนศิลปเดชโดยรอบ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนออกไปค่ะ

 

#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน