#ให้อ้นดูแล

30 มิถุนายน 2020

ฉีดพ่นยาฆ่ายุง ให้กับชุมชนวัดมงคลวราราม #ให้อ้นดูแล

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีมีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ด้วยเหตุนี้อ้นจึงใช้วิธีการฉีดพ่นยาฆ่ายุงให้กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

ทีมงาน #ให้อ้นดูแล ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่ายุง ให้กับชุมชนวัดมงคลวรารามโดยรอบ ทั้งภายในบ้านเรือน ชุมชน และวัด เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้

 

มาป้องกันโรคไข้เลือดออกกันนะคะ

 

#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน #รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ