#ให้อ้นดูแล

29 มิถุนายน 2020

ฉีดพ่นยาฆ่ายุง ให้กับชุมชนแก้วกลม #ให้อ้นดูแล

การฉีดพ่นยาฆ่ายุง จะช่วยทำให้สามารถป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับยุงได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เพราะการฉีดพ่นยาฆ่ายุงภายในชุมชน จะช่วยกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงได้เป็นอย่างดีค่ะ

 

อ้นจึงให้ทีมงาน #ให้อ้นดูแล ลงพื้นที่การฉีดพ่นยาฆ่ายุงให้กับชุมชนแก้วกลม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนแก้วกลมโดยรอบค่ะ

 

อ้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะ

 

#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน