#ให้อ้นดูแล

28 มิถุนายน 2020

ฉีดพ่นยาฆ่ายุง ให้กับชุมชนคุ้งข้าวหลาม #ให้อ้นดูแล

วันนี้ทีมงาน #ให้อ้นดูแล มาลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการฉีดพ่นยาฆ่ายุงทุกจุดในชุมชนคุ้งข้าวหลาม

 

นอกจากการป้องกันโดยการฉีดพ่นยาฆ่ายุงแล้ว ชุมชนสามารถช่วยโดยการเก็บบ้านให้สะอาด เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง การเก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้

 

พวกเราต้องร่วมมือกันป้องกันโรคไข้เลือดออกกันนะคะ

 

#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน