#ให้อ้นดูแล

28 มิถุนายน 2020

ฉีดพ่นยาฆ่ายุง ให้กับชุมชนบุญอยู่ #ให้อ้นดูแล

จากข่าวเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีโรคไข้เลือดออกระบาด ซึ่งกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากสุดคือ 10-14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี และอายุ 15-19 ปี

 

อ้นจึงให้ทางทีมงาน #ให้อ้นดูแล ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่ายุงในชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการลดการระบาดโรคไข้เลือดออกนี้

 

วันนี้ทีมงาน #ให้อ้นดูแล ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่ายุงให้กับชุมชนบุญอยู่ และอ้นจะดูแลทุกชุมชนแบบนี้ตลอดไปค่ะ

 

#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน