#ให้อ้นดูแล

27 มิถุนายน 2020

ทีมงาน #ให้อ้นดูแล นำงูเหลือมที่จับได้ส่งมอบให้สำนักงานดับเพลิงดาวคะนอง

เมื่อทีมงาน #ให้อ้นดูแล จับงูเหลือมเรียบร้อย จะนำไปส่งมอบให้สำนักงานดับเพลิงดาวคะนอง เพื่อดูแลเบื้องต้น และรวบรวมส่งมอบไปยังที่ปลอดภัย

 

โดยเดือนนี้ ได้รวบรวมงูเหลือม จำนวน 8 ตัวให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพสัตว์ป่า กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อนำไปปล่อยยังที่ปลอดภัยต่อไป

 

#ให้อ้นดูแล