#ให้อ้นดูแล

26 มิถุนายน 2020

ฉีดพ่นยาฆ่ายุงชุมชนหลังตลาดวัดไทร #ให้อ้นดูแล

พวกเราไม่เคยย่อท้อค่ะ ยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยิ่งช่วงหน้าฝน ทีมงาน #ให้อ้นดูแล เดินทางลงพื้นที่อย่างไม่ลดละ วันนี้มาฉีดพ่นยาฆ่ายุงให้กับชุมชนหลังตลาดวัดไทร เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเดินโรคไข้เลือดออกให้กับคนในชุมชนหลังตลาดวัดไทรได้ค่ะ

 

เป้าหมายการฉีดพ่นยาฆ่ายุง เป็นการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ที่มีระยะจากไข่มาเป็นตัวยุง 7-14 วัน และโดยปกติยุงจะมีวงจรชีวิต 120 วันเท่านั้น แต่ก็สามารถแพร่กระจายโรคไข้เลือดออกได้ ดังนั้นการกำจัดลูกน้ำยุงลายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

 

อ้นจะดูแลชาวบ้านในพื้นที่เขตจอมทอง-ธนบุรี ต่อไปค่ะ

 

#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน