#ให้อ้นดูแล

24 มิถุนายน 2020

ฉีดพ่นยาฆ่ายุง ให้กับชุมชนวิสุทธิจิตร #ให้อ้นดูแล

อ้นยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับการลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่ายุงให้กับชาวบ้านในเขตจอมทอง

 

วันนี้ทีมงาน #ให้อ้นดูแล ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่ายุง ให้กับชุมชนวิสุทธิจิตร

 

ยุงเป็นพาหะทำให้เป็นโรคไข้เลือดออก ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) อาการของโรคไข้เลือดออกที่พบจะมีไข้สูง 39 – 40 องศา เกิน 2 วัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อ่อนเพลีย ซึมลง ปัสสาวะสีเข้ม เบื่ออาหาร อาเจียน แม้ว่าอาการจะไม่รุนแรง แต่หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เสียชีวิตได้นะคะ

 

#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน