#ให้อ้นดูแล

24 มิถุนายน 2020

ฉีดพ่นยาฆ่ายุง ให้กับชุมชนสวนหลวง #ให้อ้นดูแล

อ้นเห็นว่าการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด จึงให้เจ้าหน้าที่ #ให้อ้นดูแล ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่ายุง ให้กับชุมชนสวนหลวง

เพราะยุงเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่ร้ายกาจมาก โดยเฉพาะชุมชนที่มีแหล่งน้ำ น้ำขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้เป็นอย่างดี

นอกจากโรคไข้เลือดออกแล้ว “ยุง” ยังเป็นพาหนะที่ทำให้เกิดโรคไข้ซิกา โรคมาลาเรีย โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้สมองอักเสบ โรคชิคุนกุนยา ฯลฯ ..น่ากลัวทั้งนั้นเลย

ดังนั้นอ้นจึงขอเป็นทีมที่กำจัดพาหะเหล่านั้นออกไปจากชุมชนนี้ค่ะ

#ให้อ้นดูแล #เราไม่เคยลืมกัน