#ให้อ้นดูแล

22 มิถุนายน 2020

ทีมงาน #ให้อ้นดูแล ร่วมอบรมงานด้านจราจร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้ส่งทีมงานเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตจอมทอง จัดโดยกรุงเทพมหานคร

 

ซึ่งอ้นเห็นว่าการอบรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวทางที่ปฏิบัติอยู่เดิม จึงร่วมส่งทีมงานเข้าร่วมอบรม ซึ่งทุกวันได้มีการส่งทีมงานไปช่วยโบกรถที่หน้าโรงเรียน 3 แห่งอยู่ตลอด ได้แก่ บริเวณหน้าโรงเรียนวัดราชโอรส บริเวณหน้าโรงเรียนวัดมงคลวราราม และบริเวรณหน้าโรงเรียนวัดนางนองค่ะ