#ให้อ้นดูแล

16 มิถุนายน 2020

ร่วมบูรณะโบราณสถานองค์พระสมุทรเจดีย์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และพิจารณาข้อเสนอในการบูรณะโบราณสถานองค์พระสมุทรเจดีย์ ณ วัดพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ปัจจุบันขาดการดูแลรักษา ซึ่งการบูรณะองค์พระสมุทรเจดีย์จะเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงรักษาปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง เป็นศูนย์รวมใจ เป็นสัญลักษณ์ของชาวสมุทรปราการ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม