TOP

31 ตุลาคม 2019

“คับที่เตะได้” โครงการ เก๋ๆเท่ห์ๆ ย่านฝั่งธน by “ยังธน” ขอบคุณกลุ่มรุ่นใหม่ หัวใจอาสา จริงๆ!

ถ้าจำกันได้..อ้นได้ทำโครงการ “ก้าวไกล by อ้น ทิพานัน” ที่ได้ริเริ่มโครงการขึ้นมาเพื่อฝึกสอนกีฬาฟุตบอลและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดการแข่งขันยังธนคัพ พร้อมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม เพื่อเป็นเวทีการแข่งขันให้น้องๆได้มีประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งทุกคนดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันรายการนี้ ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม

วันนี้ “ถือเป็นอีกก้าว ของโครงการ “ก้าวไกลฯ” ที่เข้าร่วมรายการแข่งขันในระดับชุมชน ซึ่งทุกก้าวคือความสำเร็จ เนื่องจากหัวใจสำคัญคือสปิริต หรือน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ที่จะเป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันของสังคมตั้งแต่ระดับชุมชน องค์กรและประเทศ เพราะในการแข่งขันแต่ละครั้งย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่การที่ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาก็จะทำให้การแข่งขันราบรื่นและจบลงได้อย่างสวยงาม ซึ่งการที่น้องๆหันมาสนใจกีฬาฟุตบอล นอกจากจะได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้ว ห่างไกลจากยาเสพติดและไม่หมกมุ่นกับการเล่นเกมแล้ว ยังอาจเป็นบันไดไปสู่นักกีฬาอาชีพได้

ขอบคุณกลุ่ม “ยังธน” ที่ได้ชวนมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ อ้นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เยาวชนทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยทำงานกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดก้าวหน้าและมีจิตอาสา กับ กลุ่มยังธน (youngthon) กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาศัยในย่านฝั่งธนบุรี ที่เล็งเห็นศักยภาพและของดีที่ซุกซ่อนอยู่ในย่านนี้ รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆโดยเฉพาะศักยภาพของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ ที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนของพวกเราในอนาคต ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยในส่วนของ “ยังธนคัพ” นั้น เป็นการแข่งขันสตรีทฟุตบอล และฟื้นย่านประวัติศาสตร์ฝั่งธนฯ ตามแนวคิด “คับที่เตะได้” เยาวชนสามารถใช้พื้นที่คับแคบต่างๆ เช่น ลานปูน ในชุมชนฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลได้อย่าง มีความสุขและสนุก โดยจัดการแข่งขันแบบไปเยือนสนามของชุมชนอื่นด้วย เช่น สนามริมน้ำชุมมัสยิดสุวรรณภูมิ สนามริมทางรถไฟมัสยิดสวนพลู สนามฟุตบอลใต้สะพานหน้าวัดโมลีโลกยาราม นอกจากจะได้รู้จักชุมชนต่างๆแล้วยังสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างชุมชนด้วย วัดได้จากเสียงกรี้ดที่ดังกระหึ่มไปทั้งซอย แบบนี้ไม่รักได้ไง ?❤