#ให้อ้นดูแล

30 พฤษภาคม 2020

แจกถุงยังชีพชุมชนภานุมาภรณ์

อ้นมาแจกถุงยังชีพที่ชุมชนภานุมาภรณ์ค่ะ เราจะผ่านพ้นช่วงโควิด 19 ไปด้วยกันนะคะ

เดือดร้อนเรื่องใดแจ้งมาได้ค่ะ อ้นพร้อมดูแล

#เราไม่เคยลืมกัน #ให้อ้นดูแล